• Menu

Pilot 'Future Investments'

Wellant mbo Aalsmeer in het teken van Future Investments
De sierteeltsector is een sector waarin innovatie en duurzaamheid volop in de belangstelling staat; om succesvol te blijven, houden bedrijven zich bezig met de laatste ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de studenten als toekomstige beroepsbeoefenaars hier een bijdrage aan kunnen leveren. Om de studenten hierop voor te bereiden wordt er steeds meer samengewerkt met het bedrijfsleven.

Hierop inspelend hebben de samenwerkingspartners van de PPS een pilotweek georganiseerd. Wellantcollege heeft als eerste het initiatief genomen en startte in de week van 19-23 februari met de projectweek 'Future Investments'.

Studenten werken samen met bedrijven aan hun toekomst
Alle studenten van Wellant mbo Aalsmeer hebben deelgenomen aan deze projectweek. De lessen werden uit het rooster geschrapt en in plaats daarvan gingen ze aan de slag met echte vraagstukken uit het bedrijfsleven die aan het begin van de week door opdrachtgevers werden gepitcht. Daarnaast werden er workshops, gastlessen en excursies georganiseerd. Aan het einde van de week presenteerden de studenten de uitkomsten aan hun opdrachtgevers. Bijpassend bij deze week vond op donderdag 22 februari het GO café Back to the Future plaats.

Wij kijken terug op een leerzame en bruisende week waar studenten samen met bedrijven werken aan hun toekomst! Bekijk hieronder een korte samenvatting van deze projectweek.