• Menu

Pilots GO2

De ambitie van GO2 is het realiseren van een publiek private samenwerking (PPS) waarin we gezamenlijk werken aan een succesvolle regio waar de teeltsector een bijdrage in heeft. Dat doen we met elkaar door tripartiet invulling te geven aan de uitvoering van de Kennis & Innovatieagenda (K&I) van de Greenports. Samen maken we meerjarige programma’s op thema’s die er toe doen en starten we projecten om de resultaten en impact te realiseren. Met studenten van vmbo, mbo en hbo uit groen en niet-groen onderwijs. We delen onze ambities, inspireren elkaar en leren van elkaar. Via projecten, onderzoek en innovaties werken we samen aan human capital dat het verschil kan maken, als een genetwerkte regio met krachtige verbindingen. Dit alles vanuit onze doelstelling om voldoende, juist opgeleide mensen in de teeltsector te krijgen en te houden. 


De realisatie van de ambitie van de PPS GO2 bevat dusdanig ingrijpende veranderingen in de manier van werken met elkaar, dat we dit niet in één keer kunnen neerzetten. We beginnen daarom bij de tools en middelen die we al hebben en werken toe naar een eerste stap: het gezamenlijk uitvoeren van projecten met studenten, ondernemers, docenten en medewerkers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven op thema’s van de K&I agenda. We oefenen met het bouwen, werken en uitvoeren van het project en het tripartiet vormgeven van de resultaten. We starten met eenduidige vragen van ondernemers en eindigen met deelopdrachten binnen complexe projecten waar multidisciplinaire teams aan werken. Dat doen we middels 3 pilots waar studenten samen met ondernemers werken aan complexe opgaven die vragen om innovatie. Na deze drie pilots bekijken we hoe we deze vorm van samenwerking structureel kunnen inbedden in onze manier van werken met elkaar.