• Menu

Wat doet Groen onderwijscentrum

Groen onderwijscentrum verbindt, inspireert en innoveert!

Binnen Groen onderwijscentrum werken bedrijfsleven, onderwijs en overheidspartijen samen. Groene onderwijscentrum verbindt beroepsopleidingen van de groene mbo- en hbo scholen en bedrijven met elkaar. Doel is de groei van het aantal jonge mensen dat kiest voor een carrière in de groene sector te versterken.Maar ook een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk te realiseren. Yuverta (voorheen Wellantcollege) is initiatiefnemer en werkt samen met een groot aantal partners.

Groen onderwijscentrum ontwikkelt imago verbeterende initiatieven en activiteiten vanuit verschillende organisaties. Krachten bundelen is een uitgangspunt. Dit heeft inmiddels geleid tot de verbinding van de Greenports Aalsmeer, Boskoop en Duin & Bollenstreek op het thema ‘arbeidsmarkt&onderwijs’. En op deze wijze zijn ook de verbindingen met de activiteiten van de Groene Hart academie, Bollenacademie, Flowerscience café, het project ‘werken met talent’ van Amsterdam, Circulair economy in de Haarlemmermeer tot stand gekomen. De onderwijslocaties van Inholland en Yuverta over de regio van Amsterdam tot Delft zijn hiermee verbonden. Groen onderwijscentrum bevordert ook de doorstroom van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo.

In het kader van Loopbaanoriëntatie en – begeleiding, LOB, worden activiteiten en programma’s aangeboden aan het voortgezet onderwijs. Daarmee informeert het voortgezet onderwijs haar leerlingen over beroeps- en studiemogelijkheden.Om leerlingen en studenten succesvoller hun studieloopbaan te laten doorlopen, ontwikkelen mbo en hbo gezamenlijk doorlopende leerlijnen.Voor thema’s als ‘biobased economy’, ‘internationaal ondernemen’, ‘technologie en techniek’ én het onderwijs worden nieuwe modules ontwikkeld. Dit gebeurt in de vorm van projectmatig leren aan de hand van vraagstukken uit de praktijk.

In Groen onderwijscentrum bevindt zich ook het meetingpoint van het Centrum voor Innovatief vakmanschap, Tuinbouw & uitgangsmaterialen. Het zogenaamde CIV-T&U. Zij ontwikkelt modules voor de teeltopleidingen mbo en verbindt Agrarische Opleidingscentra met elkaar. Hierdoor ontstaat een uitwisseling van ideeën en materialen. Groen onderwijscentrum realiseert de activiteiten van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor mbo en het Centre of Expertise voor hbo.

Groen onderwijscentrum heeft Rahmat Peypers als verbindingsofficier met het CIV. 
Voor vragen over het Groen onderwijscentrum kunt u contact opnemen met Rahmat Peypers, r.peypers@yuverta.nl.  Indien er vragen zijn over de opleidingen Green Production, International Green Business, Green Tec, Bloem, Groen & Styling kunt u contact opnemen via mbo.aalsmeer@yuverta.nl