• Menu

Voor wie

Groen onderwijscentrum werkt voor studenten groen mbo en hbo, ondernemers en medewerkers van bedrijven in de Greenport Aalsmeer.

Binnen Groen onderwijscentrum werken bedrijfsleven, onderwijs en overheidspartijen samen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals ontmoetings -en kennisuitwisselingevents. De RIF heeft dit tot 2020 georganiseerd onder de naam Go Cafe's en Go Events. Met het oog op verduurzaming van de Go Events worden vanuit de locatie Yuverta Aalsmeer (voorheen Wellantcollege) vanaf 2021 nieuwe events georganiseerd. 

U kunt voor de volgende vragen bij het Groen onderwijscentrum terecht:

- Aanbieden van stageplaatsen

- Cursussen en trainingen (LLO)

- Aanbieden van onderzoeksvragen waar studenten mee aan de slag kunnen (innovatie project)

- Kennisoverdracht vanuit het practoraat Circulaire AgriBusiness (Publieke Private Samenwerking)