• Menu

Bedrijfsleven

De tuinbouw kent vele moderne bedrijven met uitdagende banen voor jongeren.

Voor ondernemers in het tuinbouwcluster zijn goed opgeleide medewerkers belangrijk. Groen onderwijscentrum zorgt ervoor dat het onderwijsprogramma aansluit bij de wensen en eisen vanuit het bedrijfsleven. Om jongeren te motiveren moeten zij zelf ervaren dat het een veelzijdige internationale sector is. Een sector met toekomst! Het is dan ook belangrijk dat studenten van de groene mbo én hbo-opleidingen hoogwaardige stages krijgen aangeboden vanuit het bedrijfsleven. Ook daar zet het Groen onderwijscentrum zich voor in.

Een werkgroep met bedrijven en onderwijs ontwikkelen samen acties en activiteiten om de vele kanten van de sector te laten zien. Het onderwijs vindt plaats op verschillende niveaus: mbo en hbo, maar ookin de vorm van ‘Leven Lang Leren’. Vragen vanuit de Go-bedrijven worden opgepakt en uitgewerkt door een werkgroepbestaande uit medewerkers vanuit het bedrijfsleven en docenten van de betrokken opleidingen. Groen onderwijscentrum verbindt nieuwe kennis en innovatie met de vragen uit het bedrijfsleven.

In de stuurgroep van Groen onderwijscentrum hebben ook ‘ambassadeurs’ vanuit de Go-bedrijvenzitting genomen. Zo worden de doelstellingen gerealiseerd en breed gedragen.

Groen onderwijscentrum biedt een verbindend platform. Jongeren worden up-to-date en adequaat opgeleid. Zo zullen zij vaker gaan kiezen voor een carrière in de groene sector. Medewerkers binnen de bedrijven krijgen vakgerichte scholing, om innovaties in de sector te kunnen ondersteunen.

Een Go-bedrijf kiest voor samenwerking vanuit de overtuiging, dat goed en actueel opgeleide medewerkers het bedrijf economisch sterk maken.

Straks uw bedrijf ook een Go-bedrijf? Wij komen graag bij u langs om in een verkennend gesprek de mogelijkheden met u door te nemen.