• Menu

Vooruitblik naar pilot 3

Pilot 2 is inmiddels met succes afgerond. Wellicht heeft u onze berichtgeving of foto’s van deze pilot al gezien. Uiteraard zijn wij alweer bezig met de ontwikkeling van pilot 3. Pilot 3 zal in het teken staan van samenwerking tussen mbo studenten van Wellantcollege en hbo studenten van Inholland. In deze update vertellen we u graag wat we gaan doen en op welke manier we graag met u willen samenwerken en wat u als partner van de PPS voor ons kunt betekenen.

Wat gaan we doen?
Studenten zullen bij aanvang van het nieuwe schooljaar in september direct aan de slag gaan met ketenanalyses. In gemixte groepen zullen de student desk studies afwisselen met gesprekken met ondernemers en experts, volgen van workshops en sparring-sessies met elkaar. Eind oktober leveren de studenten hun ketenanalyse op. Door het doen van deze analyse wordt inzichtelijk waar knelpunten en kansen zich bevinden om de sector verder te innoveren.

Op basis van deze inzichten, gaan de studenten aan de slag met deze inzichten , gekoppeld aan vraagstukken van ondernemers. De thema’s van deze vraagstukken worden gekozen op basis van de agenda van de Greenports en de bevindingen van de studenten. U als ondernemer kunt uw vraag aan onze studenten komen pitchen, waarna de studenten hun onderzoek zullen starten. Drie maanden lang zetten de studenten zich in om samen met hun docenten en met u tot vernieuwende inzichten en aanpakken te komen. Aan het einde van deze pilot zullen de studenten deze resultaten aan u presenteren.

Wat kunt u voor ons betekenen?
U kunt deze derde pilot op verschillende manieren ondersteunen. Zo kunt u bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken aanbieden of op basis van een ‘strippenkaart’ uren aanbieden om met studenten in overleg te gaan vanuit de rol als expert op een aantal momenten in het jaar. Of u kunt met deze strippenkaart studenten inzetten voor uw bedrijf. Zo helpt u de studenten en helpen de studenten u. Daarnaast kunt u een workshop geven of een gastles verzorgen. Tot slot zou u voor de studenten een bedrijfsvraagstuk kunnen leveren dat past bij de thema’s van de Greenport agenda.

Voor meer informatie of voor het aanmelden voor één van deze activiteiten kunt u zich melden bij Gonneke Leereveld (g.leereveld@wellant.nl).