• Menu

Werkgroepen

Om aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte van de sierteeltsector in de regio Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek te voldoen, stelt de PPS zich ten doel om:

  • de kennis- en opleidingsinfrastructuur voor de sierteeltsector te verbeteren en
  • mede door gebruik van actuele wetenschappelijke kennis en technologische ontwikkelingen het imago van het, ‘produceren in de kassen’, te kantelen naar een aantrekkelijk arbeidsperspectief.

De doelen worden behaald door het verder verduurzamen en uitbreiden van het samenwerkingsverband waarbinnen verschillende partijen en kennis van diverse domeinen bijeengebracht worden: De PPS GO. Dit uit zich in de verdere uitbouw van het Groen Onderwijscentrum inrichting van het Kenniscentrum en practoraat en realiseren van onderliggende projecten en passend opleidingsportfolio.

De opdracht voor het gehele programma RIF verloopt in meerdere fases en beslaat diverse elementen met ieder hun eigen tijdslijn. Daarnaast is de RIF sterk gekoppeld aan het onderwijstraject Regioleren en Groen Onderwijscentrum. De RIF faciliteert het doorontwikkelingsproces van GO naar GO2.

Links in het submenu vindt u de verschillende projectgroepen en de opdrachten waar zij aan werken.