• Menu

Projecten

Groen onderwijscentrum organiseert projecten, waarbij mbo- en hbo studenten zich bekwamen in het vakgebied, aan de hand van opdrachten uit het bedrijfsleven. 

De bedrijven leveren een opdracht aan. Groen onderwijscentrum zet deze om in een project. Er vindt toetsing plaats aan het curriculum van de desbetreffende opleiding. Vervolgens worden afspraken gemaakt met de opdrachtgever over o.a. de periode, begeleiding en verwachte resultaten.

In 2015 en 2016 hebben leerlingen gewerkt aan de volgende opdrachten:

Groene wanden
De gemeente Haarlemmermeer verduurzaamt op basisscholen. De pilot ‘Groene wanden’ is op een tiental scholen uitgezet. Mbo studenten verzorgen gedurende een periode de groene wanden. In overleg met onderzoekers verbeteren zij het klasklimaat door het meten van CO2 omzetting en het afvangen van fijnstof. De concentratie van de leerlingen in de klas is hierdoor verbeterd.

Duurzame bekleding orchideeëndoos
Een orchideeënkweker kwam met de vraag om een meer duurzame bekleding van de verpakking. Mbo studenten zijn hiermee aan de slag gegaan. Samen met bedrijfsleven wordt nu een bekleding ontwikkeld vanuit cellulosehoudende gewassen, zoals olifantengras en sudangras.

Gebiedsontwikkeling nichemarkten
Een project voor hbo-studenten. Een aantal kwekers maakt zich zorgen over de Veenstreek. Is er nog wel toekomst voor de nichemarkten. Veel ondernemers zien hun bedrijf eindigen door gebrek aan opvolging of ontbreken van een innnovatief verdienmodel. De studenten doen een verkennend onderzoek onder begeleiding van de programmamanager Greenport Aalsmeer.

Meerlagenteelt onder ledverlichting
Een project met proefopstelling voor hbo- en mbo studenten. De proefopstelling wordt vertaald naar innovatief onderwijs, waarbij de kweker ruimte biedt aan studenten om onderzoek te doen met ledverlichting in meerlagenteelt.