• Menu

Positief beeld jongste generatie op CIV T&U symposium in World Horti Center

Generatie Z past goed bij onze innovatieve tuinbouwsector
"De jongste generatie, generatie Z, zijn onze toekomstige werknemers. Met hun behoeften, waarden en normen kun je nu al rekening houden, zodat je hen echt aanspreekt en aan je bedrijf bindt”, vertelde spreker Aljan de Boer van Trendsactive tijdens het CIV T&U symposium. Dit laatste is hard nodig. ‘Het zoeken, vinden en behouden van nieuwe vooral technisch geschoolde werknemers is een van de belangrijkste aandachtspunten in de tuinbouwsector’, aldus spreker Martin van Gogh, Hoogendoorn. “Goed geschoolde, serieuze, enthousiaste werknemers zijn er hard nodig”. En de generatie Z past precies in dit plaatje. Goed om te zien dat door de gezamenlijke inzet van bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen, de interesse voor groene opleidingen steeds meer toeneemt. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap heeft hieraan de afgelopen jaren positief bijgedragen.

Tijdens het CIV T&U symposium gingen bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar in gesprek over de behoeftes van de tuinbouw en de mogelijkheden en waarden van de nieuwe generatie - door innovatiebureau Trendsactive betiteld als generatie Z. Het innovatieve World Horti Center (een van de zes landelijke Meetingpoints) vormde een passend decor voor de ontmoeting tussen theorie en praktijk. De instroom van goed opgeleide jonge werknemers helpt de voorsprong te behouden die de sector wereldwijd heeft. Er zijn in de tuinbouw veel uitdagende vacatures voor jongeren op het gebied van innovatieve teelttechnieken, automatisering, techniek en financieel en logistiek management.

Goed opgeleid mbo-talent van strategisch belang
Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld en levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. De komende jaren liggen er uitdagende opgaven op het gebied van duurzaamheid, voedselzekerheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Het is dus van strategisch belang mbo-talenten goed op te leiden om de tuinbouwsector sterk en internationaal concurrerend te houden. Bedrijfsleven, overheid, onderwijs en kennisinstellingen hebben daarom in 2012 de handen in een geslagen en een ambitieus programma ontwikkeld. Tijdens het symposium bleek dat de samenwerking in het CIV T&U als bijzonder geslaagd werd beoordeeld en dat verschillende ambities zijn waar gemaakt. Zo benadrukte Loek Hermans, boegbeeld van Topsector T&U en voorzitter T&U Board, dat de financiering voor CIV T&U ook de komende jaren moet worden gerealiseerd. En erkende Michel Berkelmans, directeur Agro en Natuurkennis, ministerie LNV, het belang van CIV T&U. Hij vond het goed te zien wat er allemaal de afgelopen jaren is bereikt.

Centrum voor Innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Het CIV T&U is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen onderwijs en bedrijfsleven, met als doelstelling de opleiding van mbo-talent en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Opgericht in 2012 met steun van het toenmalige ministerie van EZ. In vijf jaar tijd is er een sterk palet van regionale meetingpoints ontstaan, inspirerende onderwijscontent ontwikkeld op voor het bedrijfsleven gewenste nieuwe onderwerpen en zijn er sterke landelijke en regionale netwerken ontstaan. Hierdoor neemt de animo voor een carrière in de tuinbouw steeds meer toe.