• Menu

Kennis- en Verlengingsbijeenkomsten gewasbescherming

Kennis- en Verlengingsbijeenkomsten gewasbescherming

Om uw 'Bewijs van Vakbekwaamheid' / licentie 'Uitvoeren Gewasbescherming’ of ‘Bedrijfsvoeren Gewasbescherming’ geldig te laten blijven, moet u vóór de op uw pas vermelde einddatum vier bijeenkomsten gevolgd hebben die uw kennisniveau over het vakgebied gewasbescherming up-to-date houden. Hiervan moet er één het thema ‘Veiligheid en techniek’ hebben en drie het thema ‘Teelt’. De verlengingsbijeenkomsten zijn gemeld bij bureau 'Erkenningen'.

Inhoud
De bijeenkomsten vinden plaats op een aantal dinsdagen bij Groen onderwijscentrum in Aalsmeer. De bijeenkomst start alleen bij voldoende deelnemers (minimaal 12).
De thema’s en data:
31 januari, 4 april, 16 mei, 20 juni, 12 september en 7 november:
14.00 uur - 17.00 uur: Ontwikkeling en toepassing van geïntegreerde bestrijding in groente- en sierteelt onder glas. Bijeenkomst incl. bedrijfsbezoek (Teelt)
18.00 uur - 21.00 uur: Biologische bestrijding in de glastuinbouw (Teelt)
7 februari, 11 april, 9 mei, 27 juni, 19 september, en 14 november:
14.00 uur - 17.00 uur: Emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw (Veiligheid en techniek)
18.00 uur - 21.00 uur: Gezonde grond; een basis voor gezond groen(Teelt)

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats bij Groen onderwijscentrum, Linnaeuslaan 2, Aalsmeer.
Kosten
€ 140,- per dag (2 bijeenkomsten, incl. maaltijd) of € 80,- voor deelname aan een enkele bijeenkomst, inclusief koffie / thee en materialen.
Aanmelden of meer weten
Wilt u meer informatie? Neem dan contact via groenonderwijscentrum@wellant.nl of bel J. (Joop) de Hoog op 06-24245481.
Inschrijven
Het inschrijfformulier kunt u sturen naar e-mail: groenonderwijscentrum@wellant.nl

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

Inschrijfformulier kennis-, en verlengingsbijeenkomsten gewasbescherming

 (De volgende gegevens s.v.p. zo volledig mogelijk invullen in blokletters en/of aankruisen)

Achternaam:                                                                                              voorvoegsel:

Voornamen volledig:

Roepnaam:                                                                                                 O vrouw                O man

Geboortedatum:      -      -                                                                      Gemeente van geboorte:

Straat:                                                                                                            Huisnummer:

Postcode:                                                                                                    Woonplaats:

Telefoon:  (vast)                                                     (mobiel)

E-mailadres:                                                             @

IBAN deelnemer:

 

Plaats   …………………………………                                     datum: ………………………………..

Handtekening:

…………………………………………………

Gewenste bijeenkomst:

O kennisbijeenkomsten gewasbescherming (vul de gewenste datum in op de stippellijn !)

O dinsdag …………….         (14.00 – 17.00 uur) :  Ontwikkeling en toepassing van geïntegreerde bestrijding in groente- en sierteelt onder glas (Teelt)

O dinsdag ……………..       (18.00 – 21.00 uur) : Biologische bestrijding in de glastuinbouw (Teelt)

O dinsdag ……………..       (14.00 – 17.00 uur) : Emissiereductie van gewasbeschermings-middelen in de glastuinbouw (Veiligheid en techniek)

O dinsdag ……………..       (18.00 – 21.00 uur) : Gezonde grond; een basis voor gezond groen(Teelt)

Gegevens m.b.t. betaling:

O deelnemer betaalt                                          O werkgever betaalt (verklaring werkgever meesturen)