• Menu

Interactief Go- & Flowersience Café: ‘Goede Bodem, Zuiver Water’

Het derde Go-Café van dit schooljaar vond plaatst op 11 januari plaats tijdens de Mechanisatiebeurs in Vijfhuizen.

De interactieve bijeenkomst was in samenwerking met de Greenport Duin- en Bollenstreek georganiseerd. Zo’n zestig deelnemers, waaronder studenten en bollenkwekers discussieerden mee, over het thema bodem- en waterkwaliteit in bloembollenteelt.

Harm Gerrits van het Hoogheemraadschap Rijnland vertelde over het belang van zuiver water. Niet alleen voor recreatie en welzijn, maar ook voor het beregen van land- en tuinbouwgewassen.

Eén van drie 100% biologische bloembollentelers, John Huiberts, liet in zijn boeiende presentatie zien, hoe je door middel van stoppen met diepploegen en het zaaien van een groenbemester bestaande uit graan, leguminosen en Brassica, een rijk bodemleven krijgt met weinig kans op uitputting en ziektes. 

Tenslotte vertelde Peter Dekker van het gelijknamige adviesbureau over het wel of niet succes toepassen van biologische bodemverbeteraars op basis van schimmelculturen.In de forumdiscussie kwamen onder ander de tegenstellingen in regelgeving en subsidies aan de orde. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies voor ijzerfilters in drainwateropvang en staan er boetes voor een te hoge productie van organische compost op het bollenbedrijf.

Beide maatregelen zorgen voor minder fosfaat in het oppervlaktewater.