• Menu

Een mooi interview met het Jong Agrarisch Netwerk (JAN)

Groen Onderwijscentrum kreeg de kans om een interview af te nemen bij Laura Badoux, Desiree Aanhane en Kim Berns, samen het bestuur van JAN (het Jong Agrarisch Netwerk). Graag laten wij u ook kennis maken met JAN.

Wie zijn jullie en wat doen jullie precies?
Wij zijn het Jong Agrarisch Netwerk (JAN). Hét platform voor jonge managers en ondernemers uit de sierteeltsector, waar ze ideeën kunnen uitwisselen, een interessant netwerk vinden en samen voorop willen lopen in een sterk veranderde (handels)markt.

JAN is opgezet voor VGB leden (Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) of medewerkers van VGB leden van ± 25 tot 40 jaar. Daarnaast kunnen ook niet VGB leden, veredelaars, kwekers en jonge managers in de sierteeltsector maar niet werkzaam bij een bloemen of planten bedrijf (bijvoorbeeld een sierteeltverpakkingsbedrijf, een sierteeltvervoerder of een sierteelt gespecialiseerd adviesbureau) lid worden. Zo wordt een sierteeltnetwerk gevormd waarin alle schakels van de keten vertegenwoordigd zijn.

Voor de jonge sierteeltondernemer die altijd op zoek is naar ideeën voor zijn bedrijf biedt JAN jaarlijks:
• Vijf inspirerende thema bijeenkomsten
• Een groot netwerk vol jonge sierteeltondernemers
• Sociaal & digitaal platform om elkaar te ontmoeten
• Buitenlandse reis voor een minimale vergoeding

Wat is jullie doel?
Het Jong Agri Netwerk (JAN) richt zich op jonge (aanstormende) managers, directeuren en eigenaren van groothandelsbedrijven in de sierteeltsector. Het doel is met jonge managers uit de sierteeltsector een netwerk te vormen, ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen.

Hoelang bestaan jullie al?
Wij bestaan sinds 2006 en zijn gestart onder de naam Young Netwerk Group. In 2010 is de naam veranderd naar JAN (Jong Agrarisch Netwerk).

Hoe groot zijn jullie?
Momenteel hebben wij een kleine 30 actieve leden.

Kunt u drie interessante ontwikkelingen noemen binnen de sector voor de komende 5 jaar?
• De ontwikkeling van de digitale platforms zoals Blueroots
• Hoe de organisaties in de sierteeltsector omgaan met duurzaamheid.
• Landentoegang; fytosanitaire eisen die de landen stellen voor toegang tot de markt.

Wat is volgens u het belang van het betrekken van jongeren in de sector?
De branche worstelt met een imagoprobleem. Terwijl er zoveel mooie dingen gebeuren in de sector en de Nederlandse sierteelt internationaal de top is, is het toch verre van vanzelfsprekend dat jonge hoogopgeleide mensen kiezen voor een baan in de groene sector. We zien het dus ook als onze taak om jonge mensen voor de sector te behouden. In dat opzicht zou je JAN ook wel een talentscout kunnen noemen.

Wat doen jullie om deze jongeren in de sector te betrekken?
Met een gevarieerd JAN-programma laten we graag zien dat onze sector wel degelijk sexy is, ook voor jonge mensen die nog een carrière moeten maken. Daarom zijn we bij JAN ook blij met ontwikkeling zoals het realiseren van het World Horti Center en Let’s Work. Dat zijn initiatieven die jonge en kundige mensen, waar de sector zoveel behoefte aan heeft, aanspreken.

Wat maakt het werken in de sector aantrekkelijk voor jongeren, welke kansen liggen er?
Het is een van de toonaangevende sectoren in Nederland. De sierteeltsector is internationaal, er liggen een hoop kansen en er is veel diversiteit in functies. Bovendien verkopen we een mooi product dat vaak tot de verbeelding spreekt.

Heeft u daarbij een specifiek schooltype of onderwijsniveau in gedachten?
Binnen de sierteeltsector is veel vraag naar opgeleid personeel in diverse functies op alle niveaus. Daarnaast biedt de groothandel over het algemeen goede arbeidsvoorwaarden.

Wat kunnen jullie betekenen voor de toekomstige beroepsbeoefenaars?
En JAN heeft veel te bieden. Behalve dat het als leuk en leerzaam ervaren wordt om met gelijken een kijkje in de keuken te nemen bij andere bedrijven, organisaties en instituten, wordt ook het kennis delen en samenwerken gewaardeerd. En niet te vergeten de persoonlijke ontwikkeling, want daar staat JAN ook voor.

Waarom zou een mbo-student lid moeten worden bij jullie?
JAN richt zich op de jonge managers en ondernemers die al werkzaam bij een bedrijf in de sierteeltsector. Maar dat kunnen ook stagiaires zijn. We willen jonge ondernemers/medewerkers even uit hun dagelijks routine halen. Het is heel verfrissend om uit je comfort zone gehaald te worden, out of the box. Dat is een wezenlijke taak van JAN, het verbreden van de horizon. Daarnaast biedt JAN een stevig netwerk, waarin ideeën worden uitgewisseld en samenwerking in een veranderende markt wordt nagestreefd.