• Menu

B(l)oeiend GO Café Breeding & Marketing

De eerste beurt was aan gastheer Siegfried Bunnik, boegbeeld van de Bromelia Specialist. De Bromelia Specialist is een samenwerkingsverband van zes kwekers, die samen een franchiseformule hebben opgezet waarmee ze hun afzet gezamenlijk inrichten. Deze formule is erg succesvol, omdat goed kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de markt. De samenwerking werkt door in de veredeling en de selectie van rassen. Dit betreft niet alleen nieuwe soorten en kleuren, maar bijvoorbeeld ook markteisen ten aanzien van duurzaamheid en gewasbescherming.

Als tweede kwam Stefan van der Heijden, directeur R&D van Royal van Zanten aan het woord. Van der Heijden brak een lans voor samenwerking tussen veredelaars, met name als het gaat om de duurzaamheidsvraag uit de markt. Vanuit dat perspectief heeft Royal van Zanten het initiatief genomen voor een gezamenlijke onderzoeksfaciliteit, waarmee verschillende veredelaars biotoetsen voor de resistentie van een aantal ziekten en plagen in verschillende gewassen kunnen uitvoeren. Deze biotoetsen kunnen dan gebruikt worden als basis voor de ontwikkeling van moleculaire markers voor veredeling op resistentie, onder de paraplu van Next Level Veredeling Sierteelt. De aanvraag voor deze faciliteit is samen met vijf veredelaars en twee kennisinstellingen opgesteld en ligt momenteel bij de provincie Noord-Holland.

Als laatste kreeg Nelleke Kreike, lector Groene Biotechnologie van Hogeschool Inholland, het woord. Zij ging dieper in op het programma Next Level Veredeling Sierteelt, waarin moleculaire veredelingstechnieken beschikbaar gemaakt worden voor juist de kleinere veredelingsbedrijven in de sierteeltsector. Door het delen van specifieke precompetitieve kennis kan gezamenlijk een innovatiesprong gemaakt worden, zonder dat daarbij de commerciële belangen geschaad worden. Ook vertelde Nelleke over de cursus Novel Breeding Tools, die speciaal ontwikkeld is om telers en veredelaars vertrouwd te maken met de mogelijkheden van moderne moleculaire technieken.

Het volgende GO Café staat gepland voor 20 September met als Thema "Biobased"