• Menu

Go Events

Groen onderwijscentrum organiseert een paar keer per jaar spraakmakende events voor jongeren. Het doel ervan is jongeren een verfrissend, up-to-date beeld van de groene sector te geven en hun interesse te wekken voor een carrière in het groen. Heeft u ideeën? Wij vernemen ze graag: groenonderwijscentrum@wellant.nl

In het najaar organiseert Go Green Unplugged. Dit event vindt helemaal op de bedrijven plaats. Leerlingen geven vooraf aan welke bedrijven hun interesse hebben gewekt. Daar volgt dan een bedrijfsbezoek en een workshop op. Ook ouders worden uitgenodigd. Na een aantal weken komt een medewerker van het bedrijf een gastles geven op school. 

Een voorbeeld is het volgende event:

Power of Flower 
Jongeren kregen op een interactieve manier de breedte van de sector voorgeschoteld. Alle facetten van ‘zaadje tot vaas’ kwamen langs. De veredeling van uitgangsmaterialen, de teelt, het verhandelen en de logistiek. En ook de verwerking van bloemen; het stylen en gebruik van bloemen in de foodindustrie.

 

 

Go natuurtalenten - maart 2015
Dit is een event voor jongeren die, om wat voor reden dan ook, afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij maken in een traject kennis met het werken in de sierteeltbedrijven. Zowel in de productie als in de groothandel liggen verschillende mogelijkheden voor een baan in combinatie met een BBL opleiding. Na een introductie via bedrijfsbezoeken wordt een kort traject aangeboden waarin nader kennis gemaakt wordt met het beroep. Ook worden  introductielessen aangeboden. Afsluitend volgt een intake en plaatsing bij een bedrijf. Groen onderwijscentrum werkt in dit traject samen met Werkgevers Service Punt Groot-Amsterdam.

Green meets Jeans - november 2014
Dit event maakt de verbinding zichtbaar tussen de fabrikanten van spijkerbroeken en de groene sector. De stof ‘Indigo’ zorgt voor het kleuren van de spijkerstof; het stofje wordt gewonnen uit de planten Indigofera en Polygonum.