• Menu

Flower Science Café: bewust of biologisch boeren?

Is het voldoende om bewust te telen of is biologisch een absolute vereiste? Wat zegt een keurmerk eigenlijk over een product en de impact op het milieu? Wat wil de consument en is die bereid om meer te betalen voor wat hij wil?

De afgelopen jaren komt de sector steeds meer onder druk te staan. Diverse maatregelen zijn genomen om een belastende invloed op het milieu/de omgeving tegen te gaan. Maar gaan die maatregelen ver genoeg? En als je voor biologisch kiest, is de milieu-impact dan beter dan van de bewuste boer?

Genoeg stof voor een middag levendige discussie in het Flower Science Café van 8 februari. De broers Jan en Frans van der Slot uit Voorhout treden op als gastheer en verzorgen uiteraard een rondleiding langs de duurzame teeltmaatregelen die zij hebben genomen. Daarna start de paneldiscussie met in de hoofdrol Cock Hulsebosch van de gebroeders Hulsebosch uit Schagerbroek, Gerard Top van GMN uit Voorhout en Rudolph Uittenbogaard van JUBHolland uit Noordwijkerhout. In een korte presentatie zetten zij hun standpunt uiteen. Daarna volgt aan de hand van stellingen een discussie tussen panelleden onderling en de zaal.

U bent van harte welkom vanaf 15.30 uur bij Mts. Th. & F. van der Slot, Johan Speelmanweg 7, Voorhout. Het programma start met een rondleiding om 15.45 uur. Tot ongeveer 17.30 uur is de discussie gepland om af te sluiten met een netwerkborrel tot 18.30 uur.

U kunt zich hier aanmelden