• Menu

Voor voldoende en goed personeel moeten onderwijs en bedrijfsleven samen aan de slag!

Een Go-café met een thema dat de essentie raakt. Dat was voelbaar op de vervolgbijeenkomst van Groen onderwijscentrum (Go) op 21 juni in Aalsmeer. Grote belangstelling, prikkelende pitches en pittige discussies zorgden ervoor dat alle aanwezigen - onderwijsgevenden, studenten, ondernemers, bestuurders, deskundigen en adviseurs - met een overheersend gevoel om samen aan de slag te gaan weer naar huis gingen!

Mariëlla van der Meer, programmamanager van Go, gaf een overzicht van de activiteiten van Groen onderwijscentrum tot nu toe. Ze introduceerde de nieuwe website van Groen onderwijscentrum. Wim Nijssen, ambassadeur van Groen onderwijscentrum, leidde het programma inspirerend in met het thema ‘Samenwerken maakt je sterk!’ Dat bleek ook uit een aantal pitches, die vervolgens voorbij kwamen. .

         

Biobased
Gert-Jan Petri ondernemer in de Haarlemmermeer en partner in de Miscanthus-groep liet zien, waartoe samenwerking kan leiden. In nauwe samenwerking met onderwijs, overheid en bedrijfsleven blijkt de haalbaarheid van dit biobased project.

Green Unplugged
Een nieuw project als opvolger van de succesvolle evenementen ‘Green meets Jeans’ en ‘Power of Flower’. Doel is imago verbetering van de sector en jongeren laten zien welk toekomstperspectief er in de sector voor hen ligt. Wouter Jongkind praatte de zaal bij.

Ledverlichting
In een proefopstelling waardoor telen in meer lagen mogelijk wordt, vertelde Chris van Oostveen over de meerwaarde van de samenwerking tussen studenten en ondernemers.

Natuurtalenten in de boomkwekerij
Goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers zijn van levensbelang. Rian Laban vertelde zijn ervaringen met een speciale constructie met het uitzendbureau.

Internationalisering
Ondernemers en medewerkers van de toekomst bewegen zich internationaal. Dit gebeurt in samenwerking met internationaal opererende bedrijven. Een mooi moment tijdens dit Go-café was de directe verbinding via Skype met Dubaï. Ahmed Frindi, student van de opleiding Global Green Trade, is daar om zijn stage uit te voeren bij het bedrijf Gooijer International in Dubaï. Vragen uit de zaal over de handelsmogelijkheden en communicatie werden door Ahmed spontaan en live beantwoord.

Studiebol
Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs is het project Studiebol. Marieke van Woensel lichtte toe wat er in dit project gebeurd voor het basis- en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs! 

Na de pitches gingen de deelnemers in een korte werksessie met elkaar in gesprek over de zes gepresenteerde onderwerpen. 

Het programma vervolgde met een lezing van futoroloog Jacintha Scheerder. Zij  keek met de zaal een halve eeuw naar voren en schetste een boeiend, uitdagend, realistisch toekomstbeeld. Annemarie Moons, voorzitter van College van Bestuur, sloot de middag af. Zij benadrukte het belang van een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en ging in op vragen uit de zaal.

Tenslotte wachtte en heerlijke maaltijd in buffetvorm. Verzorgd en samengesteld door studenten. Een smakelijk slot van een zeer geslaagd Go-café.