• Menu

Themabijeenkomst Market Intelligence en ICT in de Sierteelt op 11 april bij Loove in Burgerveen

 

De mogelijkheden van Big Data, Internet of Things en ICT lijken eindeloos. Maar wat kun je er concreet mee als sierteeltondernemer? Welke ontwikkelingen zijn er gaande en waar moet – en kun – je je als ondernemer op voorbereiden?

Binnen de innovatieprogramma’s Consument, Markt & Ketens en Tuinbouw Digitaal van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen lopen verschillende onderzoeksprojecten rondom Big Data en ICT. Tijdens deze themabijeenkomst praten we u bij over deze projecten en hun resultaten. Ook gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en uitdagingen op dit gebied voor sierteeltondernemers en welke ondersteuning Greenport Aalsmeer daarbij kan bieden.

Datum:     11 april 2017
Tijd:            15:00 – 18.00 uur
Locatie:    Looye Burgerveen, Venneperweg 63, 2154 ME Burgerveen

Programma:

15:00 uur   Inloop

15:15 uur   Sprekers:

  • Wil Hennen (Wageningen Economic Research): Verkenning van kansen voor productie en afzet met de Global Detector
  • Marcel Kornelis (Wageningen Economic Research): Wat kun je met de verkoopcurve?
  • Robbert Robbemond (Wageningen Economic Research): e-Business in de Sierteelt

16:15 uur   Pauze

16:30 uur   Discussie in groepen

17:15 uur   Plenaire terugkoppeling

17:30 uur   Borrel

18:00 uur   Einde bijeenkomst

 

Meld u hier aan: 

 

Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door Greenport Aalsmeer, Green Innovation Cluster en de Topsector Tuinbouw&Uitgangsmaterialen.