• Menu

Startschot voor Go2! Het nieuwe samenwerken voor groene kennis en vakmanschap

Annemarie Moons, bestuursvoorzitter van Wellantcollege gaf op 4 april het startschot Go2 van Groen onderwijscentrum.

Dankzij de toekenning van een landelijke subsidie kunnen nu tal van initiatieven worden ontwikkeld door het Groen onderwijscentrum samen met het tuinbouwbedrijfsleven in de Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop. Ruim 50 bedrijven hebben zich al aangemeld als partner van Groen onderwijscentrum.

De belangrijkste doelen van de te ontwikkelen activiteiten zijn dat meer jonge mensen kiezen voor een carrière in de groene sector en dat het geboden onderwijs beter aansluit op de vraag van het bedrijfsleven, zowel voor nieuwe als voor bestaande medewerkers. Voor alle activiteiten geldt dat het onderwijs en de praktijk elkaar weten te vinden en nauw samenwerken. “Onderwijs en bedrijfsleven zijn samen aan zet en een actieve rol van het bedrijfsleven is echt nodig nu de overheid zich steeds meer terugtrekt uit het groene onderwijs”; aldus Mariska Foppen, directeur Waterdrinker, een van de sprekers vanuit het bedrijfsleven.

In deelsessies konden deelnemers vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid direct met elkaar een aantal prioriteiten benoemen.

Een greep uit de vele conclusies: verklein de afstand tussen bedrijfsleven en onderwijs met een vast aanspreekpunt per bedrijf; zorg als bedrijf dat de opleidingen weten welke vakkennis nodig is; laat studenten veel in de praktijk leren, zowel in projectvorm als tijdens stages en coach studenten vanuit de bedrijven; laat studenten hun internationale skills ontwikkelen. Belangrijkste conclusie na de startbijeenkomst is dat de sfeer goed was, de deelnemers zeer enthousiast en de bereidheid tot inzet groot. Er zijn al diverse concrete afspraken gemaakt om vervolgstappen te zetten.