• Menu

Start uniek programma onderwijs en arbeidsmarkt in Duin- en Bollenstreek

Op woensgdag 25 september tekenden de Economic Board Duin- en Bollenstreek samen met Fioretti Teylingen en het Wellantcollege een overeenkomst voor een uniek en nieuw programma: het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Dit gebeurde door een aantal vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen in het Fioretti college in Lisse.

Het bedrijfsleven in de Duin- en Bollenstreek staat momenteel onder druk door een tekort aan goed opgeleid personeel. Veel hoger opgeleide bewoners verdienen hun geld buiten de regio en ook het aanbod van MBO-ers dreigt te verminderen.  Via dit project willen de initatiefnemers middelbare en hoger opgeleide jongeren stimuleren om in de regio te blijven werken.

Carrièremogelijkheden in regio

Hans de Koning, directie onderwijs, Wellantcollege: “Onze leerlingen zijn de toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Wij vinden het belangrijk hen al in vroeg stadium bekend te maken met de carrièremogelijkheden die deze regio biedt. Veel scholieren zijn zich nauwelijks bewust van de banen en bedrijvigheid in deze streek. We willen hen, in samenwerking met het bedrijfsleven, laten zien wat de Duin- en Bollenstreek te bieden heeft. Wat gebeurt er in die nieuwe grote schuur op het land? Wat is een zorghotel? En welke technologische ontwikkelingen die je op je mobieltje hebt vind je bijvoorbeeld terug in apps van bedrijven?”

Voldoende en goed gekwalificeerd personeel
Lars Flinkerbusch van de Economic Board: “De snelheid van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om een nauwe verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vanuit het perspectief van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek wordt in dit programma gewerkt aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor de vier economische sectoren in deze streek: Greenport, Toerisme, Tech en Health.”

Medewerker van morgen

Mariëla van der Meer is de programma manager van de business case ‘onderwijs en arbeidsmarkt’: “Hoe we te werk gaan? We willen scholieren uit het basis- en middelbaar onderwijs vooral dingen laten doen en laten ervaren: zij gaan op bezoek bij een bedrijf, doen workshops etc. Studenten uit het HBO en MBO willen we betrekken door hen te confronteren met ‘real life’ vragen van bedrijven. Ondernemers werken graag mee wanneer het gaat om het bieden van een stageplek of het ontvangen van leerlingen voor een excursie. Maar in dit project gaan we een stap verder. Wij willen vragen beantwoorden zoals: Wat vraagt het bedrijf van de medewerker van morgen? Welke uitdagingen komen op de ondernemer af? Hoe kan de sector jongeren inspireren tot werken in de Duin- en Bollenstreek? Dat betekent dat we echte input van bedrijven nodig hebben, dat er gastlessen gegeven gaan worden door ondernemers en dat actuele bedrijfsvraagstukken gedeeld gaan worden.”

Lees het volledige artikel op Redactie Blik Op Lisse