• Menu

Project 'Kansen in de Keten' gestart

10 september j.l. is het project Kansen in de Keten gestart. Studenten van Wellantcollege Rijnsburg en Aalsmeer werken in groepen aan een ketenanalyse en optimalisatieplan en zijn gekoppeld aan een bedrijf. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met Inholland d.m.v. een gezamenlijke kick-off, excursies en presentatie- en feedbackmomenten. Het doel van dit project is de praktijk en het onderwijs dichter bij elkaar te brengen waardoor de sector en de regio kunnen groeien en sterker worden.

Kansen in de Keten
Kansen in de Keten loopt van september 2018 tot en met februari 2019 en is een project wat zich richt op projectmatig werken waarbij een grote rol voor het bedrijfsleven is weggelegd. Het doel van de opdracht is de studenten bewust maken van 'de Keten' en het belang van samenwerking tussen alle partners in deze keten. De studenten ontdekken op deze manier wat hun plek is in de keten en welke kansen er zijn om beter te gaan samenwerken. Niet alleen het ontdekken staat centraal maar ook het actie ondernemen: kansen zien, uitwerken en ombuigen tot een optimalisatieplan. Dit alles in opdracht van bedrijven. De student werkt aan realistische praktijkgerichte opdrachten en leert wat belangrijk is in de sector. Het bedrijf krijgt een mooie analyse van kansen en optimalisatie. Dit sluit aan bij de wens om onderwijs en praktijk meer op elkaar aan te laten sluiten en het laten groeien en versterken van de regio. Het project bestaat uit een standaard wekelijkse projectdag waarop de studenten workshops volgen over o.a. presenteren, circulaire economie en innovatie. Daarnaast is er ruimte voor groepswerk en -begeleiding. Verder vindt er ook een excursie naar de Royal Flora Holland Trade Fair plaats i.s.m. Inholland. Vervolgens presenteren de studenten de uitkomsten van hun ketenanalyse op de Partnerdag die plaatsvindt op dinsdag 20 november 2018.

De Partnerdag
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de partnerdag op dinsdag 20 november. De Partnerdag is een belangrijke mijlpaal. Het is een moment waarop de partners en studenten samenkomen. De studenten zullen voor een volle zaal met belangstellende partners hun analyse en uitkomsten presenteren. Voor de partners is er de mogelijkheid om met de studenten en de andere aanwezige ondernemers inhoudelijk in gesprek te gaan m.b.t. de relevante thema’s die er zijn gepresenteerd: Wat betekent dit voor uw bedrijf en de samenwerkingen in de regio? Maar ook welke veranderingen staan u te wachten en hoe denken collega ondernemers hierover? Het programma bestaat verder uit keynote speakers die op de thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘innovatie’ ingaan.

Aanmelden Partnerdag
Heeft u interesse? Laat het ons weten. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Gonneke Leereveld via g.leereveld@wellant.nl.