• Menu

Nieuw boek over de teelt van hyacinten

Lisse – Tim Kapiteijn van Kapiteyn Group uit Breezand ontving op 22 maart het eerste exemplaar van De teelt en broei van hyacinten. Martien van der Poel, die het boek samen met Peter Knippels schreef, reikte het boek aan hem uit tijdens de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint. Kapiteyn Group is een vooraanstaande speler op het gebied van veredelen, kweken en exporteren van bol- en knolgewassen, waaronder hyacint. De teelt en broei van hyacinten is een uitgave van de Bollenacademie om de kennis op het gebied van het telen en in bloei trekken van hyacinten vast te leggen en beschikbaar te maken.

André Hoogendijk, voorzitter van de Bollenacademie: “Teelde je bloembollen, dan teelde je hyacinten. Tot het begin van de 20e eeuw was de hyacint het belangrijkste bolgewas. Hoewel de tulp en de lelie inmiddels een grotere plek innemen, is dat geen teken van stilstand in de hyacintenteelt. Sterker nog, met de opkomst van de broeierij voor de productie van snijhyacinten is de teelt een weg ingeslagen die nog amper is verkend. Des te belangrijker is het om de bestaande kennis nu vast te leggen.”

Deze handleiding beschrijft de teelt van hyacinten en het in bloei trekken van hyacinten. Van uitgangsmateriaal tot aan het afleveren van het eindproduct. Alle teelttechnische aspecten komen daarbij aan bod: planten, gewasverzorging, oogst, verwerking, bewaring en ziekten en plagen. Daarnaast bevat dit boek algemene informatie over botanische kenmerken van de hyacint, sortiment en de geschiedenis van de teelt.

De teelt en broei van hyacinten is bedoeld voor ondernemers en werknemers in de bloembollensector, docenten en studenten in het groen onderwijs en voor andere geïnteresseerden. Het boek  wordt geprint on demand en is verkrijgbaar voor € 59,- (inclusief verzendkosten) via de webshop van het Ontwikkelcentrum (webshop.ontwikkelcentrum.nl). Ook eerdere boeken van de Bollenacademie, over het telen en broeien van tulpen en lelies, en over de bloembollenketen zijn bij het Ontwikkelcentrum verkrijgbaar.


Stichting Bollenacademie

Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. De publicatie van De teelt en broei van hyacinten wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.