• Menu

Mariela van der Meer stopt binnen Groen Onderwijscentrum

Mariela van der Meer is een bekend gezicht in onze teeltsector. Vanuit haar rol als Programmamanager GRoen Onderwijscentrum heeft ze meerdere jaren met alle partners hard gewerkt aan het verstevigen van de samenwerking in de regio.

Van origine verbindt Groen Onderwijscentrum beroepsopleidingen van de groene mbo- en hbo scholen en bedrijven met elkaar om groei van het aantal jonge mensen dat kiest voor een carrière in de groene sector te versterken.Maar ook een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk te realiseren. Het laatste jaar heeft Mariela meegewerkt aan de herinrichting van Groen Onderwijscentrum. Het doorontwikkelen van het (groene) Onderwijs om een krachtige speler te zijn in de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven is nodig. Onderwijs vooraan positioneren in de innovatie trechter als sterke (kennis)partner in de regio en als partij die het leren en samenwerken kan begeleiden staat centraal. Met als resultaat human capital dat de sector versterkt en nieuwe kennis voor doorontwikkeling van de sector.

De afgelopen maanden heeft Mariela al minder aanwezig kunnen zijn in het Groen Onderwijscentrum. In goed overleg is besloten dat Mariela een andere taak op zich zal nemen binnen Wellantcollege om daar haar vaardigheden op verbinden en samenwerken in te zetten. Binnen het Groen Onderwijscentrum wordt met de partners samen naar geschikte vervanging gezocht. In de tussentijd kan voor Wellantcollege contact opgenomen worden met Bartha Huijbers (b.huijberts@wellant.nl) en voor Groen Onderwijs en RIF gerelateerde zaken met Gonneke Leereveld (g.leereveld@wellant.nl). 

Wij bedanken Mariela voor haar enthousiasme en inzet voor Groen Onderwijscentrum!