• Menu

‘INTERNATIONALISEREN’ praktijkgerichte casus

Binnen Groen onderwijscentrum wordt gewerkt aan een nieuwe bundel internationaliseren.

Ben Nienhuis is de trekker van dit project en heeft onlangs een workshop 21st century skills gevolgd om de didactiek aan te passen aan de huidige manier van studeren. 

Creatief en probleemoplossend denken, vaardigheden die een belangrijk onderdeel vormen van ‘21st century skills’ komen aan bod.

Nog voor het komende schooljaar zal er een casus uitgewerkt worden, waar opdrachten aan hangen. Met name voor ‘intercultural skills’ zal er met importerende- en exporterende bedrijven worden samengewerkt om de casus zo praktijkgericht mogelijk te maken. Im- en exportmanagers zullen hiervoor worden geïnterviewd.