• Menu

Go Café over toekomst van groene sector: not easy, but hard!

Op 22 februari stond het Go Café bij het Wellantcollege MBO in Aalsmeer in het teken van de toekomst van de groene sector.

Sprekers Thijs Simons (Plantum) en Marco van de Koppel (Bloomon) gaven de ruim 100 deelnemers vanuit bedrijfsleven, overheid en onderwijs 
een sneak preview op de Nederlandse sierteelt en de handel in sierteelt producten. Volgens Simons en Van de Koppel zijn juist de stappen die nu onmogelijk lijken, uiteindelijk bepalend voor het succes van de tuinbouwsector in de toekomst.

Simons vergeleek een uitspraak van de Amerikaanse oud-president Kennedy, die de eerste stap op de maan aankondigde als 'not easy, but hard' met de switch van monoculturen naar mixed cropping waarbij  het ene gewas het andere versterkt. Van de Koppel wees op de enorme slag op het gebied van kwaliteit en klantgerichtheid die juist via het internet mogelijk is, terwijl het gros van de consumenten internet juist associeert met anoniem en goedkoop zaken doen.

Na de presentaties lieten studenten aan de aanwezigen de resultaten van de projectweek Future Investments zien, tijdens deze week zijn studenten aan de slag gegaan met concrete vraagstukken van ondernemers. Dit omvatte onder andere een Deense kar met een presentatie over gevolgde stage en een poster waarop een vraag uit het bedrijfsleven is uitgewerkt en beantwoord via een klein onderzoek. Het Go Café is afgesloten met een netwerkborrel en maaltijd!

Over Groen onderwijscentrum
Dit Go Café is georganiseerd door Groen onderwijscentrum. Binnen Groen onderwijscentrum werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid met elkaar samen met als doel het versterken van de groei van het aantal jonge mensen dat kiest voor een carrière in de groene sector en het realiseren van een betere aansluiting tussen onderwijs en praktijk.