• Menu

Cursus Bedrijfsvoeren Gewasbescherming - licentie B- start in januari '17

Als teler / beheerder of eigenaar van een loon- of hoveniersbedrijf hebt u een licentie B nodig: Bedrijfsvoeren Gewasbescherming.
Ook bedrijfseigenaren die na 1 januari 1996 zijn geboren en op hun eigen terrein bespuitingen willen uitvoeren moeten licentie B hebben. Licentie B kan pas behaald worden als men licentie A bezit. Wanneer u de vierdaagse cursus Bedrijfsvoeren Gewasbescherming begeleid door Groen onderwijscentrum volgt, kunt u examen afleggen en ontvangt u hierna de benodigde spuitlicentie B. Dan hebt u alle wettelijk vereiste kennis in huis. Dit Bewijs van Vakbekwaamheid ‘Bedrijfsvoeren Gewasbescherming' van Bureau Erkenningen is vijf jaar geldig. 

Spuitlicentie B
Spuitlicentie B laat uw bedrijf voldoen aan het geldende overheidsbeleid om de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen. In deze cursus leert u hoe u in uw (groen- of loon-) bedrijf de risico’s en emissies kunt verminderen bij het gebruik van middelen voor gewasbescherming. U leert verantwoord omgaan met de aanpak van ziekten, plagen en onkruid in de gewassen.

Voorkennis
Licentie A (Bewijs van Vakbekwaamheid ‘Uitvoeren Gewasbescherming’)

Het programma
Deze cursus behandelt in vier dagen de volgende onderwerpen:

  • Herkenning ziekten, plagen en onkruiden (uitgebreider dan bij Uitvoeren Gewasbescherming)
  • Kennis van levenscyclus van ziekten, plagen en onkruiden (uitgebreider dan bij Uitvoeren Gewasbescherming)
  • Conditie en vitaliteit van gewassen in relatie tot gewasbescherming
  • Geïntegreerde gewasbescherming met daarin mogelijke aspecten zoals preventieve maatregelen, teeltmaatregelen, waarschuwingssystemen en zowel chemische als niet- chemische maatregelen
  • Chemische gewasbescherming met daarin aandacht voor zowel natuurlijke als synthetische middelen, werking van middelen, milieuaspecten, resistentieproblematiek
  • Niet-chemische maatregelen en mechanische onkruidbestrijding
  • Apparatuur behorende bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • Het maken van een gewasbeschermingsmonitor, registratieverplichtingen, voedselveiligheid
  • Wetgeving m.b.t. persoonlijke veiligheid, bestrijdingsmiddelenwetgeving, lozingenbesluit, keuring spuitapparatuur, benodigde vergunningen
  • Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB)

Maatwerk
Voorbeelden, oefeningen en inhoud kunnen toegespitst worden op bedrijfsspecifieke omstandigheden. De vertaling naar de eigen werkpraktijk wordt daarmee nog eenvoudiger

Locatie
De cursus vindt plaats bij Groen onderwijscentrum, Linnaeuslaan 2,  Aalsmeer

Data
Bij voldoende deelname vindt de cursus plaats op:

19 januari 2017
26 januari 2017
02 februari 2017
16 februari 2017 (examen)

Cursustijden: 09:00-16:00 uur.

Docent 
De cursus zal begeleid worden door Margareth van der Horst

Kosten
De kosten voor de cursus zijn € 450,- inclusief lunch en de toezending van Bewijs van Vakbekwaamheid ‘Bedrijfsvoeren Gewasbescherming’ (licentiepasje). Kosten eventueel herexamen: € 40,00

Aanmelden
Inschrijven kan via het inschrijfformulier, dat u kunt opsturen naar: 
e-mail: groenonderwijscentrum@wellant.nl of via de post: Groen onderwijscentrum, Linnaeuslaan 2, 1431 JV, Aalsmeer.

Meer weten?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via e-mail  groenonderwijscentrum@wellant.nl of bel J. (Joop) de Hoog op 06-24245481.