• Menu

Bijeenkomst Go Bedrijfsleven: bedrijfsleven en onderwijs hebben elkaar nodig!

Op 26 mei organiseerde Groen onderwijscentrum de Go Bedrijvendag. Bijna 60 aanwezigen, vanuit alle schakels van de tuinbouwketen, inclusief onderwijs- en overheidspartijen, bogen zich over de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en welke rol Groen onderwijscentrum daarin zou kunnen spelen.

Richard de Jeu (METRI) vertelde over de technologische veranderingen die voor de deur staan: "De ontwikkelingen gaan heel snel, you ain't seen noting yet". Hij vroeg de aanwezigen om met elkaar in discussie te gaan over de stelling 'Zonder jezelf te ontwikkelen kun je de ontwikkelingen niet volgen!' . Dit leverde een aantal zinvolle uitkomsten op, zoals:
- Ontwikkelen van jezelf is nodig, maar niet altijd nodig om de ontwikkelingen te volgen. Door samenwerking en talenten samen te brengen kom je verder;
- Bij het uitwisselen van informatie zijn Cross-overs belangrijk;
- Onderwijs kan zich niet richten op nieuwe technologische ontwikkelingen, zij volgen, contacten zijn hierbij essentieel, gezamenlijk oplopen.

Michiel van Veen (Royal Lemkes) sprak over de trends en hypes in de tuinbouwsector waarbij continue gezocht wordt naar nieuwe verdienmodellen. Hij riep het bedrijfsleven op om de samenwerking met het onderwijs in hun core-business op te nemen. Daarna volgde een discussie over de stelling 'Samenwerking tussen meerdere partijen, waaronder bedrijfsleven en onderwijs, geeft een nieuw verdienmodel'. Een aantal highlights uit de discussie:
- Verdienen hoeft niet altijd over geld te gaan, verdienen in kennis kan ook
- Schakels in de keten, samen met het onderwijs, brengen vernieuwing
- Onderwijs moet verder kijken dan eigen domein
- Bedrijven kunnen hun vragen door studenten laten uitwerken

Uit de paneldiscussie tussen Peter Haak, Dick Hylkema (LTO Glaskracht), Michiel van Veen (Royal Lemkes) en Henk Peek (Van Zaal) werd duidelijk dat een effectieve samenwerking vooral ontstaat als bedrijfsleven en onderwijs elkaar proactief opzoeken. Investeer in opleiden, bedenk ideeën voor projecten met studenten, bezoek de bijeenkomsten die het onderwijs organiseert etc. Het bedrijfsleven vroeg het onderwijs om flexibel in te spelen op de vragen vanuit ondernemers.

Dagvoorzitter Nanja Stams riep de zaal vervolgens op tot het beantwoorden van een aantal vragen die gaan leiden tot concrete invulling van de samenwerking.