• Menu

Beste RIF-partners

We hebben goed nieuws. Op een aantal al wat langer openstaande vacatures binnen Wellantcollege mogen we (nieuwe) collega’s verwelkomen. Aangezien onze partners ook te maken krijgen met deze nieuwe collega’s, stellen wij onze collega’s en/of hun nieuwe rol graag even kort voor. Dat doen we via deze mail en uiteraard ook door persoonlijke contact. Pim Teunissen (manager Groen Onderwijscentrum) heeft al met een aantal partners gesprekken gevoerd en zal dit de komende weken met alle partners van  Groen Onderwijscentrum organiseren. Claudia Chi neemt de taken van Bartha Huijberts over en is zowel voor initieel onderwijs als voor de RIF regievoerder. Rahmat Peypers is de nieuwe projectleider op een aantal projecten van de RIF. Hij neemt de taken over van Muis Schreuder die monitoring oppakt. De bedrijven die deelnemen aan de pilot met bedrijfsopdrachten gaan intensief met Rahmat samenwerken. De taak van Gonneke Leereveld als programmamanager RIF kan intern op de locatie overgedragen waardoor zij de monitoring van de RIF op zich neemt en het team adviseert in voortgang en procesvorming.

Bijgaand een korte introductie van de (nieuwe) collega’s. Aangezien er op dit moment nog vacatures open staan, kunnen jullie op korte termijn een soortgelijke mail ontvangen:


Naam:Claudia Chi
Functie: Opleidingsmanager en Programmamanager RIF/GO
Gegevens: c.chi@wellant.nl / 06 36448725
Korte intro: Na 8 jaar werkzaam te zijn geweest in het ‘grijze’ MBO heb ik nu de overstap gemaakt naar de groene opleidingen. Ik ben van huis uit onderwijskundige en heb veel zin in deze nieuwe rol!


Naam: Marieke Jonker
Functie: Opleidingsmanager en financieel manager RIF/GO
Gegevens: m.jonker@wellant.nl /
Korte intro: Als opleidingsmanager zal ik zorg gaan dragen voor de bemensing en de financiële kant van RIF en het Groen Onderwijscentrum. Ik kijk er naar uit onze samenwerking verder te zetten.


Naam: Pim Teunissen
Functie: manager Groen Onderwijscentrum en manager Glazen hotspot
Gegevens: wccm.teunissen@wellant.nl / 0614140614
Korte intro: Vanuit mijn nieuwe rol als manager Groen Onderwijscentrum en manager Glazen hotspot mag ik de samenwerking met onze partners stevig gaan vorm geven. Ik zal bij alle partners langs komen voor koffie en een goed gesprek.


Naam: Rahmat Peypers
Functie: projectleider mbo RIF
Gegevens: rh.peypers@wellant.nl
Korte intro: Meer dan 10 jaar actief op gebied van publiek private samenwerkingen projecten vanuit onderzoek en als bedrijfsleven vanuit verschillende functies en ruim 5 jaar ervaring opgedaan in het onderwijs en projectonderwijs. Ik heb er zin in om deze ervaring in te zetten voor de MBO projecten in het kader van de RIF.


Naam: Gonneke Leereveld (en Muis Schreuder)
Functie: monitor voortgang RIF
Gegevens: g.leereveld@wellant.nl 0641745973 / m.schreuder@managemindgroup.nl 0613692985
Korte intro: ‘Nu er binnen cluster Aalsmeer een stevige sturing en bemensing is gerealiseerd op de RIF, zullen wij ons bezig houden met monitoren van de voortgang van de RIF in relatie tot de gemaakte afspraken met de subsidieverstrekker en het team adviseren waar nodig.’

Hebben jullie nog vragen of wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Claudia Chi.