• Menu

Studenten mbo en hbo

Jongeren interesseren voor de teeltsector. Dat doen bedrijfsleven en onderwijs samen!

Wellantcollege en Hogeschool Inholland, samen met Go-bedrijven. Zo worden doorlopende leerlijnen ontwikkeld en modules voor het programma van Loopbaanoriëntatie en – begeleiding, (LOB).

Groen onderwijscentrum werkt samen met het Wetenschappelijk Onderwijs middels Amsterdam Green Campus. Verder zijn er nauwe contacten met Agrarische Onderwijs Centra en het reguliere voortgezet onderwijs.

Binnen het Groen onderwijscentrum werken Wellantcollege, richtingen Green Production Business & Plants, Global Green Trade en Green Tec samen met Hogeschool Inholland, richting Agri Life Science.