• Menu

Projectgroep W&K VO

De opdracht van projectgroep Werving en Kennismaking VO
De projectgroep ontwerpt en voert een intensief wervings- en kennismakingsprogramma uit voor het voortgezet onderwijs dat onder meer gastlessen, excursies en opdrachten / projecten onvat.  Daarnaast ontwerpt en voert de projectgroep een programma doorlopende leerlijn uit voor AOC vmbo.

Deelopdrachten
De opdracht voor de projectgroep Werving en kennismaking bestaat uit 2 deelopdrachten.

Deelopdracht A: Ontwikkelen en uitvoeren van een wervings- en kennismakingsprogramma
De PPS GO2 streeft er naar het imago en de professionalisering van het productiewerk in de kassen te verbeteren door het aantal leerlingen te vergroten en de ontwikkelingen met uitdagingen van de sierteelt zichtbaar te maken. Er wordt een wervings- en kennismakingsprogramma voor het VO in de regio van de sierteeltsector ontwikkeld en uitgevoerd om jongeren voor de sierteeltsector in de regio Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek te enthousiasmeren.

Deelopdracht B: Ontwikkelen en uitvoeren van een programma doorlopende leerlijn voor AOC vmbo (KB, GL en TL) Wellantcollege regio Amstellant en Noordzeelant