• Menu

Projectgroep Project Office

De opdracht van projectgroep Project Office
Het projectteam is verantwoordelijk voor de voortgang, de afstemming en de resultaten van de programma’s. De programmamanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, geeft sturing aan de projectgroepen, geeft leiding aan de projectoffice met kwaliteitszorg, PR en communicatie. De programmamanager rapporteert de voorgang aan de Stuurgroep.

Deelopdracht
De opdracht voor de projectgroep Project Office bestaat uit 2 subgroepen met 6 deelopdrachten:

  1. Subgroep Kwaliteit met deelopdrachten A, B, D, E en F
  2. Subgroep PR en Communicatie met deelopdracht 


Deelopdracht A: Kwaliteitszorg
Deelopdracht B: Leerproces
Deelopdracht C: PR en Communicatie
Deelopdracht D: Ontwikkelen en uitvoeren van methodiek voor proces van samenwerking en inzet voor duurzame opleidings-kennisinfrastructuur
Deelopdracht E: Schrijven businesscase voor voortgang RIF GO2 met nieuwe visie, missie, plan en activiteiten voor na 2020
Deelopdracht F: Financieel beheer