• Menu

Projectgroep Kenniscentrum P&T

De opdracht van projectgroep Kenniscentrum P&T
Een onderdeel van het Groen Onderwijscentrum is het kenniscentrum Plant en Technologie van Wellantcollege. De voortzetting van de innovatieklas/motor wordt ondergebracht in het Kenniscentrum. Voor het voeren van de innovatieve agenda en uitvoering van de innovatieopdrachten gaat het Groen Onderwijscentrum een practoraat (mbo) ontwikkelen en benoemen.

Het kenniscentrum pakt actuele vragen / problemen van het bedrijfsleven, die voortkomen of gekoppeld zijn aan de teelt en waarvoor oplossingen of aanpak worden gezocht op. Het bedrijfsleven, mbo en hbo gaan onder leiding van het practoraat praktijkgericht onderzoek doen. Innovatie wordt als onderdeel in het curriculum van de opleiding Green, Production & Plant opgenomen.

Deelopdrachten
De opdracht voor de projectgroep kenniscentrum Plant en Technologie bestaat uit 2 deelopdrachten.

Deelopdracht A: Het opzetten van een kenniscentrum, het instellen van een practoraat en de ontwikkeling van de innovatiemodule
Voor vragen en problemen van het bedrijfsleven, die voortkomen of gekoppeld zijn aan de teelt en waarvoor oplossingen of een aanpak worden gezocht, wordt een Kenniscentrum Plant en Technologie ontwikkeld en opgezet. Er wordt een practoraat mbo ontwikkeld om sturing te kunnen aan de innovatieagenda en leiding aan praktijkgericht (onderzoek)opdrachten in samenwerking met het bedrijfsleven, mbo en hbo en voor de organisatie en uitvoering. Er wordt een module innovatie ontwikkeld en in het curriculum van de opleiding Green Production & Plant opgenomen.

Deelopdracht B: Uitvoeren van de innovatieagenda practoraat MBO en de biobased agenda Inholland
Voor de biobased-agenda ontwikkelt het lectoraat Green Biotechnology Biobased van Inholland een programmalijn. De biobased-agenda is een onderdeel binnen het kenniscentrum. Door de lector wordt sturing gegeven aan de biobased-agenda en leiding aan biobased praktijk(onderzoek) opdrachten die in samenwerking met bedrijven / samenwerkingspartners, hbo, mbo en VO worden uitgevoerd. Het lectoraat is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de biobased module.

Er wordt tevens uitvoer gegeven aan de innovatieagenda practoraat