• Menu

Projectgroep Groen onderwijscentrum

De opdracht van Projectgroep Groen onderwijscentrum
De projectgroep Groen onderwijscentrum stelt de agenda thematische sierteelt op en voert deze uit. Een kenniscentrum, practoraat en de programmalijn biobased met een module innovatie wordt ontwikkeld en in de praktijk uitgezet. Binnen Leven Lang Leren worden cursussen, trainingen en de uitvoering van individueel kwalificatieaanbod gerealiseerd.

Deelopdrachten
Onder de projectgroep Groen Onderwijscentrum vallen 2 subgroepen met 4 deelopdrachten:

  1. Kenniscentrum Plant en Technologie met deelopdracht B en C
  2. Leven lang leren met deelopdracht


Deelopdracht A: Opstellen, programmeren en uitvoeren van de agenda thematisch sierteelt
Voor de uitvoering van de PPS GO2 wordt door het Groen Onderwijscentrum met de partners de kennis-, arbeidsmarkt- en opleidings- en scholingsagenda opgesteld. Belangrijke ontwikkelingen en urgente thema’s uit de regionale beroepspraktijk worden vanuit het Go Café georganiseerd voor leerlingen, docenten, bedrijven en publieke organisaties. Er wordt een agenda opgesteld voor congressen, lezingen, gastlessen en excursies en deze worden allen in uitvoering gebracht. 

Deelopdracht B: Ontwikkeling van een kenniscentrum, de ontwikkeling van een practoraat mbo, programmalijn biobased en module innovatie
Voor vragen en problemen van het bedrijfsleven, die voortkomen of gekoppeld zijn aan de teelt en waarvoor oplossingen of een aanpak worden gezocht, wordt een Kenniscentrum Plant en Technologie ontwikkeld en opgezet. Er wordt een practoraat mbo ontwikkeld om sturing te kunnen aan de innovatieagenda en leiding aan praktijkgericht (onderzoek)opdrachten in samenwerking met het bedrijfsleven, mbo en hbo en voor de organisatie en uitvoering. Er wordt een module innovatie ontwikkeld en in het curriculum van de opleiding Green Production & Plant opgenomen.

Voor de biobased-agenda ontwikkelt het lectoraat Green Biotechnology Biobased van Inholland een programmalijn. De biobased-agenda is een onderdeel binnen het kenniscentrum. Door de lector wordt sturing gegeven aan de biobased-agenda en leiding aan biobased praktijk(onderzoek) opdrachten die in samenwerking met bedrijven / samenwerkingspartners, hbo, mbo en VO worden uitgevoerd. Het lectoraat is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de biobased module.

Deelopdracht C: Uitvoering van een kenniscentrum en de ontwikkeling van een practoraat mbo en module innovatie
Voor de biobased-agenda ontwikkelt het lectoraat Green Biotechnology Biobased van Inholland een programmalijn. De biobased-agenda is een onderdeel binnen het kenniscentrum. Door de lector wordt sturing gegeven aan de biobased-agenda en leiding aan biobased praktijk(onderzoek) opdrachten die in samenwerking met bedrijven / samenwerkingspartners, hbo, mbo en VO worden uitgevoerd. Het lectoraat is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de biobased module.

Deelopdracht D: Ontwikkeling van cursus, training en de uitvoering van individueel kwalificatieaanbod en de aanvullende modulen binnen Leven lang leren
Leven Lang Leren is afhankelijk van scholingsopgaven van bedrijven in de sierteeltsector en het ontsluiten en realiseren van een flexibel aanbod van nieuwe leereenheden (modulen) van de opleiding Green Production & Plant met de aanpassingen van de CIV T&U modulen.
Het aanbod van de up-to-date opleiding wordt ontwikkeld en aangeboden aan werknemers. De bestaande kwalificaties van de crebo 97681 zijn toegankelijk voor de arbeidsmarkt van de sierteeltsector. Toegespitst op de arbeidsmarktvraag kunnen leereenheden afzonderlijk worden gevolgd.